Nr
106/2021
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data podpisania
2021-03-08
Data wejścia w życie
2021-03-08
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Ogłoszenie o konkursie ofert [rtf - 145 KB]
zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 10 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)