Nr
112/2021
Dotyczy
realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika na rok 2021-2022
Data podpisania
2021-03-10
Data wejścia w życie
2021-03-10
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Publikacja: 10 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)