Nr
109/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2021-03-08
Data wejścia w życie
2021-03-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 10 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)