Nr
105/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-Brzezińska
Data podpisania
2021-03-05
Data wejścia w życie
2021-03-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 16 KB]
zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 11 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)