Nr
118/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 95/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2021-03-12
Data wejścia w życie
2021-03-12
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 67 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 95/2021 z dnia 1 marca 2021
    powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Publikacja: 15 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)