Nr
115/2021
Dotyczy
ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2021 roku
Data podpisania
2021-03-10
Data wejścia w życie
2021-03-10
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 16 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)