Nr
117/2021
Dotyczy
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2021
Data podpisania
2021-03-12
Data wejścia w życie
2021-03-12
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 305 KB]
Publikacja: 15 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 16 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)