Nr
126/2021
Dotyczy
określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek budżetowych w związku z realizacją umowy rachunku bieżącego
Data podpisania
2021-03-16
Data wejścia w życie
2021-03-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 18 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)