Nr
133/2021
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2021-03-18
Data wejścia w życie
2021-03-18
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 23 marca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)