Nr
151/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie audytów energetycznych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanych
Data podpisania
2021-03-22
Data wejścia w życie
2021-03-22
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 24 marca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)