Nr
145/2021
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
Data podpisania
2021-03-22
Data wejścia w życie
2021-03-22
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 24 marca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)