Nr
146/2021
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Data podpisania
2021-03-22
Data wejścia w życie
2021-03-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 167/2021 z dnia 29 marca 2021
    zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Publikacja: 24 marca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)