Nr
161/2021
Dotyczy
zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku
Data podpisania
2021-03-25
Data wejścia w życie
2021-03-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 29 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)