Nr
171/2021
Dotyczy
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2020 rok
Data podpisania
2021-03-30
Data wejścia w życie
2021-03-30
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Publikacja: 30 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 30 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)