Nr
166/2021
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku
Data podpisania
2021-03-29
Data wejścia w życie
2021-03-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 31 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)