Nr
170/2021
Dotyczy
zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Data podpisania
2021-03-29
Data wejścia w życie
2021-03-29
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 147/2021 z dnia 22 marca 2021
    powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Publikacja: 31 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)