Nr
153/2021
Dotyczy
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Data podpisania
2021-03-23
Data wejścia w życie
2021-03-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 47 KB]
zarządzenie [rtf - 71 KB]
Publikacja: 31 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)