Nr
175/2021
Dotyczy
powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data podpisania
2021-03-31
Data wejścia w życie
2021-03-31
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 73 KB]
Publikacja: 2 kwietnia 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)