Nr
181/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych
Data podpisania
2021-04-02
Data wejścia w życie
2021-04-02
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 57 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 6 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)