Nr
187/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian statutu dzielnicy Kłokocin
Data podpisania
2021-04-07
Data wejścia w życie
2021-04-07
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 8 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)