Nr
183/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Data podpisania
2021-04-06
Data wejścia w życie
2021-04-06
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 73 KB]
Publikacja: 8 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)