Nr
192/2021
Dotyczy
powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Data podpisania
2021-04-09
Data wejścia w życie
2021-04-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 13 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)