Nr
194/2021
Dotyczy
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
Data podpisania
2021-04-13
Data wejścia w życie
2021-04-15
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 75 KB]
Publikacja: 14 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)