Nr
207/2021
Dotyczy
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Data podpisania
2021-04-15
Data wejścia w życie
2021-04-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 21 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 21 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)