Nr
208/2021
Dotyczy
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Data podpisania
2021-04-15
Data wejścia w życie
2021-04-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 21 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)