Nr
214/2021
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data podpisania
2021-04-20
Data wejścia w życie
2021-04-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 21 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)