Nr
216/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2021-04-21
Data wejścia w życie
2021-04-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 22 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)