Nr
217/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej numerem 180080 S ulicy Jerzego Giedroycia poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-04-22
Data wejścia w życie
2021-04-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 15 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 27 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)