Nr
218/2021
Dotyczy
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku w 2021 roku
Data podpisania
2021-04-22
Data wejścia w życie
2021-04-22
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 59 KB]
Publikacja: 27 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)