Nr
229/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2021-04-28
Data wejścia w życie
2021-04-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 30 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)