Nr
242/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko – Nowiny
Data podpisania
2021-05-04
Data wejścia w życie
2021-05-04
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 5 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)