Nr
247/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku, dzielnica Golejów
Data podpisania
2021-05-06
Data wejścia w życie
2021-05-06
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 70 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 6 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)