Nr
243/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego budowy łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka w Rybniku
Data podpisania
2021-05-04
Data wejścia w życie
2021-05-04
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 57 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 6 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)