Nr
196/2021
Dotyczy
powołania Komisji Przetargowej na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa
Data podpisania
2021-04-14
Data wejścia w życie
2021-04-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 15 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 11 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)