Nr
255/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data podpisania
2021-05-06
Data wejścia w życie
2021-05-06
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 72 KB]
Publikacja: 12 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)