Nr
254/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-05-06
Data wejścia w życie
2021-05-06
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 72 KB]
Publikacja: 12 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)