Nr
253/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data podpisania
2021-05-06
Data wejścia w życie
2021-05-06
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 72 KB]
Publikacja: 12 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)