Nr
250/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 193/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Data podpisania
2021-05-06
Data wejścia w życie
2021-05-06
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 73 KB]
Publikacja: 12 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)