Nr
267/2021
Dotyczy
powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania
Data podpisania
2021-05-11
Data wejścia w życie
2021-05-11
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 208/2019 z dnia 26 marca 2019
    zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Publikacja: 13 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 13 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)