Nr
278/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Raciborska - Rzeczna i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną
Data podpisania
2021-05-13
Data wejścia w życie
2022-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 15 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 18 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)