Nr
274/2021
Dotyczy
odwołania Pani Renaty Jurczyk ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku
Data podpisania
2021-05-12
Data wejścia w życie
2021-05-12
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 18 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)