Nr
286/2021
Dotyczy
obciążenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości służebnością przesyłu
Data podpisania
2021-05-18
Data wejścia w życie
2021-05-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 19 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)