Nr
284/2021
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Data podpisania
2021-05-18
Data wejścia w życie
2021-05-18
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Publikacja: 19 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)