Nr
285/2021
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
Data podpisania
2021-05-18
Data wejścia w życie
2021-05-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Publikacja: 19 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)