Nr
290/2021
Dotyczy
przyznawania tytułu „Rybnickiego Prymusa” w roku szkolnym 2020/2021
Data podpisania
2021-05-18
Data wejścia w życie
2021-05-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 20 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)