Nr
295/2021
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 stycznia 2021 r. do 5 lutego 2021 r., zbieranie uwag do 19 lutego 2021 r.
Data podpisania
2021-05-20
Data wejścia w życie
2021-05-20
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Publikacja: 24 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)