Nr
292/2021
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2021-05-19
Data wejścia w życie
2021-05-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 25 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)