Nr
309/2021
Dotyczy
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2020 rok
Data podpisania
2021-05-26
Data wejścia w życie
2021-05-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 26 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)