Nr
305/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 53/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 2030”
Data podpisania
2021-05-24
Data wejścia w życie
2021-05-24
Przygotował
A
Klasyfikacja tematyczna
Strategia i rozwój miasta
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 66 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 26 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)