Nr
303/2021
Dotyczy
powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2021 roku
Data podpisania
2021-05-24
Data wejścia w życie
2021-05-24
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 88 KB]
Publikacja: 26 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)